Poradna

Časté dotazy

Platby a pojištění

Ano, Pojištění cenností, karet, elektroniky a talefonu se vztahuje i na události, které se staly v zahraničí, a platí po celém světě. Když ale dojde k odcizení osobní věci v zahraničí, pojišťovně doložíte kopii dokladu o oznámení události policii nebo jinému příslušnému orgánu.

Ano. Klient (OSVČ) si může sjednat pojištění splátek a výdajů, přičemž pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu. Pokud klient v průběhu trvání pojištění ukončí samostatně výdělečnou činnost, uzavře pracovní poměr a bude splňovat podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání (např. být zaměstnán nepřetržitě 12 měsíců), bude od okamžiku splnění těchto podmínek pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

Průměrná doba instalace platebního terminálu od podpisu smlouvy jsou tři pracovní dny, pokud je vše v pořádku.

Platební terminál je zařízení, které slouží k přijímání platebních karet u obchodníků.

Platební terminály se v poslední době staly velmi rozšířeným nástrojem k placení. Díky nim se urychlil celý proces placení a snížilo riziko manipulace s hotovostí. Obvykle stačí kartu jen přiložit k platebnímu terminálu a je zaplaceno.

Platební terminály akceptují většinu běžných platebních karet, například MasterCard, Maestro, VISA a další. Vedle stálých platebních terminálů, například u pokladen v obchodech, se můžeme setkat i s přenosnou variantou s technologií bluetooth. Tyto terminály se používají zejména v restauracích pro platby přímo u stolu zákazníka a dále například při rozvozu zboží přímo do domu, v taxi službách a podobně.

Naprostá většina platebních terminálů je dnes již přizpůsobena k přijímání bezkontaktních plateb pouhým přiložením karty k platebnímu terminálu. Podle typu a technologie mohou terminály přijímat různé typy platebních karet, například elektronické, embosované, čipové nebo bezkontaktní. Podrobnější informace o zřízení platebního terminálu pro obchodníky získáte na našich pobočkách.

 

Platební brána je speciální aplikace, která umožňuje rychlé, bezpečné a jednoduché placení na internetu.

Provozovatelem platebního systému je společnost licencovaná Českou národní bankou a řídí se jejími regulacemi. Platební brána splňuje příslušné bezpečnostní standardy a využívá moderní bezpečnostní systém 3D Secure pro platby kartou. Platební brána umožňuje placení kartami VISA a MasterCard, které mohou klienti MONETA Money Bank získat ke svým účtům.

Platební brána je vhodná pro internetové obchodníky, kteří provozují e-shopy nebo různé internetové portály a chtějí přijímat online platby za své služby. Pro zřízení platebního terminálu stačí přijít na nejbližší pobočku MONETA Money Bank.

Placení probíhá tak, že si na internetových stránkách vyberete službu či zboží, které chcete koupit. Poté budete přesměrováni na stránku platební brány, kde zadáte údaje ze své platební karty a provedete platbu. Po zaplacení se vrátíte zpět na stránky obchodníka. Díky platební bráně můžete nakupovat prakticky kdykoliv a odkudkoliv, kde jste připojeni k internetu.

MONETA Money Bank využívá systém 3D Secure k zajištění maximální bezpečnosti pro platby na internetu svých klientů. Jedná se o automaticky nastavenou službu pro všechny typy platebních karet, se kterými lze platit na internetu. Každou platbu kartou na internetu klient potvrdí buď pomocí aplikace Smart Banka nebo pomocí ePINu a jednorázového 3D Secure hesla, které mu zdarma zašleme na mobilní telefon. Tím klient získá jistotu, že kartou neplatí někdo jiný.
K dalším výhodám služby 3D Secure patří její široké využívání. Většina internetových obchodů v České republice podporuje tento způsob platby. Služba funguje také v zahraničí.

 

Pojistné plnění vychází z pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Je proto nutné se s detaily seznámit ještě před podpisem smlouvy.

Pojistné plnění je částka, kterou pojišťovna vyplácí v případě pojistné události. Příjemcem pojistného plnění je tzv. oprávněná osoba, kterou je obvykle přímo pojištěný, který však nemusí být totožný s plátcem pojistného čili pojistníkem.

  • U škodového pojištění, jehož účelem je náhrada úbytku majetku vzniklého v důsledku pojistné události, závisí výše této částky především na tom, jaká pojistní událost nastala a jaká byla při ní způsobena škoda.

  • U obnosového pojištění jde o získání dohodnuté finanční částky, což závisí především na tom, zda pojistná událost – například dožití se 65 let - nastala.

U obou pojištění závisí pojistné plnění i na podmínkách konkrétní pojistné smlouvy a pojistných podmínkách. Pojistné plnění lze také označit jako nárok pojištěného, který vzniká, pokud se stane pojistná událost vymezená jako předmět pojistky.

Pojistnou částku si ještě před uzavřením pojistné smlouvy dobře rozmyslete s ohledem na rizika, která podstupujete.

Pojistná částka je nejvyšší finanční částka, jež může být vyplacena, dojde-li k pojistné události. Hodnota této částky je sjednána při uzavírání pojistné smlouvy a je v této smlouvě uvedena. Jinými slovy jde o maximální limit plnění v případě pojistné události.

 

Ne. Klient, který je invalidní (bez ohledu na stupeň postižení), nesplňuje podmínky pro vstup do pojištění a nemůže být pojištěn.
- Pokud škodu způsobí požár nebo jde o trestný čin (krádež, vandalismus), zavolejte vždy hasiče nebo policii
- Poškozený majetek zabezpečte proti dalším škodám (např. provizorně opravte poškozenou střechu, aby do objektu nezatékalo)
- Zdokumentujte vzniklou škodu (foto, video, zajistěte svědky), snažte se zachytit celkový pohled na poškozené věci i detaily poškozených částí

Vzniklou škodu co nejdříve oznamte Generali České pojišťovně, a.s. online na webových stránkách nebo na klientské lince 241 114 114, popřípadě osobně na obchodním místě Generali České pojišťovny. Pojištovna se s Vámi domluví na dalším postupu a sdělí, jaké dokumenty od Vás bude potřebovat.
Ano. Pojištění kryje bolesti zad, pokud vznikly během pojištění, jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře a jsou prokázány na CT či magnetické rezonanci.

Pojištění se nevztahuje na zneužití elektronické platby osobou blízkou, kamarádem, příbuzným, zákonným zástupcem a na zneužití elektronické platby, ke kterému došlo v důsledku úmyslu nebo vědomé nedbalosti pojištěného. Nedbalostí se rozumí například sdělení autorizačních údajů a hesel osobně, telefonicky, elektronicky atp. třetí osobě.

V případě škodné události je třeba co nejdříve kontaktovat zákaznické centrum BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s. buď na telefonu +420 234 240 240 nebo e-mailem czinfo@cardif.com. Pracovníci zákaznického centra poskytnou všechny nezbytné informace k nahlášení pojistné události a pomohou při vyplňování formuláře Oznámení pojistné události pracovní den od 8 do 18 hodin.

Ano, pojištěný klient nemusí být občanem ČR.

Ne. Klient je podle úvěrové smlouvy zavázán hradit dle sjednaných podmínek splátky úvěru i v případě, že došlo k pojistné události. Povinnost klienta hradit řádně splátky úvěru trvá tedy i po dobu, než pojišťovna rozhodne o pojistném plnění.
Ano. Maximálně lze pojistit úvěr ve výši 2,5 mil. Kč. Vyšší úvěry pojistit nelze.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5