Co je registr dlužníků?

Registr dlužníků je laické označení pro klientský registr nebo také úvěrový registr. Jedná se o databáze, která obsahuje údaje o platební morálce osob a firem. V registrech dlužníků je možné najít neplatiče, ale i klienty, kteří svoje závazky řádně plní.

Vznik úvěrových registrů
Úvěrové registry vznikly jako nástroj pro řízení úvěrových rizik. Nejedná se o novinku, která by vznikla v České republice, úvěrové registry existují po celém světě. Banky, nebankovní instituce a další společnosti sdílejí vlastní data o klientech a jejich platební morálce. Klienti, kteří řádně nesplácejí své závazky, již získají další úvěr jen velice těžko. Účel těchto registrů je jednoduchý: ochránit nejen banky a další poskytovatele služeb, ale především samotné klienty před neschopností splácet své závazky. Tím přispívají ke zlepšování finanční stability společnosti.

Jaké registry dlužníků existují?
V České republice je registrováno hned několik bankovních a nebankovníchh registrů dlužníků. Podle charakteru zpracovávaných informací můžeme registry rozdělit na pozitivní a negativní.

Pozitivní registry zahrnují informace o klientech, kteří své půjčky řádně splácí. Díky řádnému splácení může klient například dosáhnout na lepší podmínky půjčky. Chrání také klienty před předlužením.

Negativní registry obsahují informace o klientech, kteří nesplácejí své úvěry a další závazky včas. Tento zápis Vám může výrazně zkomplikovat možnost získat další půjčku. Mezi ně patří například Bankovní registr klientských informací, Centrální registr dlužníků, SOLUS nebo Centrální registr úvěrů České národní banky.

Bankovní registr klientských informací, zkráceně označovaný jako BRKI, jejímž zřizovatelem je společnost CBCB (Czech Banking Credit Bureau, a. s.), je registr spojující některé české banky. K zakladatelům patří Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, MONETA Money Bank a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Slouží primárně k výměně informací o důvěryhodnosti a schopnosti klientů splácet své finanční závazky. Informace obsažené v tomto registru slouží primárně k internímu použití jmenovaných bankovních institucí.

Centrální registr dlužníků, pro který se vžilo zkrácené označení CERD, je produktem soukromé firmy registrované v USA. Tento registr se netěší dobré pověsti, opakovaně bylo vzneseno podezření týkající se klamavých praktik. V souvislosti s tím asi nepřekvapí fakt, že solidní bankovní instituce s tímto registrem nespolupracují a výpisy z něj pro účely schválení půjčky neuznávají.

Označení SOLUS je odvozeno z prvních písmen původního označení Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. Zvláštní postavení registru dlužníků SOLUS zaujímá především díky tomu, že sdružuje velké množství nejrůznějších institucí od bankovních a nebankovních společností, dodavatelů energií až po poskytovatele mobilních služeb a pojišťovny. Ze SOLUSu může získat na požádání výpis každá fyzická a právnická osoba. Je ovšem nutné uhradit správní poplatek, který činí v klasické papírové podobě 250 Kč pro fyzické i právní osoby. V případě využití moderních technologií je možné trochu ušetřit. Po instalaci aplikace SOLUS do chytrého telefonu stojí první zpráva s výpisem z registru dlužníků 99 Kč, každá další SMS už pak stojí jen 30 Kč. Poslední možností, jak se dostat k výpisu z registru SOLUS, je pak uhrazení poplatku za SIN kód. Ten se platí přímo převodem na účet nebo zpoplatněnou SMS zprávou. Tento jedinečný SIN kód, za který zaplatíte 50 Kč, pak umožní zaslání SMS s výpisem z rejstříku.

Centrální registr úvěrů České národní banky svým zaměřením schraňuje údaje o úvěrech a platební morálce právnických osob a fyzických osob podnikatelů. Přístup k těmto informacím není veřejný, dostanou se k nim pouze české banky, a dále pobočky zahraničních bank, které působí v České republice.

Pozitivní registr dlužníků
Pokud jste v registrech vedeni jako osoba, která své půjčky a závazky pravidelně a včas splácí, nebude to pro Vás znamenat nic špatného. V takovém případě mluvíme o tzv. pozitivním registru. Pozitivní registr tak klientům vytváří dobrou úvěrovou historii neboli bonitu, díky které jsou pro finanční instituce spolehlivými partnery. Tito klienti mohou bez dalších průtahů získat další úvěry nebo lepší podmínky k úvěrům stávajícím.

Půjčka bez registru
Některé nebankovní společnosti nabízejí půjčky bez nahlížení do veřejných registrů dlužníků. Tento druh půjček využívají zejména lidé, kteří měli nebo mají problémy se splácením svých závazků. Jenže právě takoví klienti si nejčastěji neuvědomují, jaké riziko na sebe s podobným typem úvěru berou. Bez potvrzení z registru dlužníků nebo doložení příjmů klienta parametry půjčky neodpovídají standardním zákonným podmínkám poskytování úvěrů. Takové půjčky představují velké riziko. Často jsou zatíženy vysokými úroky a poplatky, které mohou žadatele uvrhnout do dluhové pasti.

Výmaz z registru dlužníků
Je potřeba mít na paměti, že k vymazání údajů z registru dlužníků nedochází ve chvíli, kdy pohledávku po splatnosti klient uhradí. Záznam může v registru zůstat i po uhrazení dluhu až několik let. V případě účtů mobilních společností se obvykle jedná o dvanáct měsíců. V ostatních případech jsou údaje v registru vedeny po celou dobu trvání obchodního vztahu klienta s bankovní či finanční institucí, a to až další čtyři roky po ukončení kontraktu.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5