Půjčka pro cizince, jaké jsou podmínky?

I když jste cizinec, u MONETA Money Bank máte dveře dokořán.

Většina podmínek pro žádost o úvěr se u cizinců nijak neliší od podmínek pro občany ČR. Existující rozdíly se týkají především dokladů totožnosti.


Cizinci pochopitelně nemohou předložit český občanský průkaz, řidičský průkaz ani rodný list. Jako doklad totožnosti předkládají cestovní pas nebo ID Card, pokud pocházejí ze zemí EU včetně Slovenska a Švýcarska, a povolení k pobytu. Cizinec, který splňuje tyto podmínky, může navíc u úvěru figurovat i jako spolužadatel.


Stejně jako ostatní klienti musí i cizinec doložit svůj příjem, aby mohla banka zodpovědně posoudit jeho úvěruschopnost. K tomu slouží buď potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, nebo v případě podnikatelů daňové přiznání za poslední rok a oprávnění podnikat, například elektronický výpis z živnostenského rejstříku.


Cizinec, který pobírá důchod, přinese rozhodnutí České správy sociální zabezpečení (ČSSZ) o přiznání důchodu, které není starší více než 12 měsíců, případně potvrzení o důchodovém výměru.


V případě cizinců, kteří již jsou klienty MONETA Money Bank, se určitě vyplatí dojít se poradit s bankéři na kteroukoliv naši pobočku, jak celý proces zjednodušit.


Z hlediska parametrů úvěru, jako jsou výše úrokové sazby, délka splatnosti a další, se podmínky pro cizince od ostatních klientů nijak neliší.