Jaká je výše státní podpory?

Výše státní podpory může u stavebního spoření dosáhnout maximální výše 1 000 Kč ročně. K jejímu získání je potřeba splnit důležitou podmínku, a to vytrvat ve spoření po tzv. vázací dobu, která je stanovená na šest let. Po tu dobu není možné smlouvu vypovědět, aniž byste přišli o státní příspěvek.


Nárok na ni má ovšem každý občan a je vázána na rodné číslo. Pokud si tedy uzavřete vícero smluv o stavebním spoření současně, státní podporu můžete obdržet ve výši max. 1 000 Kč za všechny Vaše smlouvy. A kolik dostanete, pokud pošlete na stavební spoření méně než 20 000 Kč? Výše státní podpory je pak 5 % z vložené částky, maximálně však 1 000 Kč.