Co je cílová částka u stavebního spoření?

Cílovou částku si zvolí klient na začátku spoření podle toho, jaké částky chce v budoucnu dosáhnout a na co ji chce použít.

Odborně řečeno je cílová částka rovna součtu vložených prostředků, úroků, přiznané státní podpory a úvěru a odečítají se od ní poplatky účtované stavební spořitelnou. Cílovou částku si klent zvolí podle toho, kolik peněz na konci spoření bude potřebovat. Její výše přirozeně bude záviset na tom, jestli má klient v úmyslu pouze spořit, nebo si chce vzít úvěr.