Co je cílová částka u stavebního spoření?

Cílovou částku si zvolí klient na začátku spoření podle toho, jaké částky chce v budoucnu dosáhnout a na co ji chce použít.

<p>Odborně řečeno je cílová částka rovna součtu vložených prostředků, úroků, přiznané státní podpory a&nbsp;úvěru a&nbsp;odečítají se od&nbsp;ní poplatky účtované stavební spořitelnou. Cílovou částku si klient zvolí podle toho, kolik peněz na&nbsp;konci spoření bude potřebovat. Její výše přirozeně bude záviset na&nbsp;tom, jestli má klient v&nbsp;úmyslu pouze spořit, nebo si chce vzít úvěr. Pro&nbsp;klienta, který chce čerpat úvěr, <strong>je&nbsp;cílová částka celkovou sumou prostředků, které chce pomocí stavebního spoření získat</strong> (část naspoří a&nbsp;část čerpá formou úvěru ze&nbsp;<a href="/sporeni-a-investice/stavebni-sporeni">stavebního spoření</a>). Klienti, kteří nechtějí využít úvěr, cílovou částku stanoví tak, aby&nbsp;co nejlépe zhodnotili své&nbsp;úspory.</p>