Co je cílová částka u stavebního spoření?

Cílovou částku si zvolí klient na začátku spoření podle toho, jaké částky chce v budoucnu dosáhnout a na co ji chce použít.

Odborně řečeno je cílová částka rovna součtu vložených prostředků, úroků, přiznané státní podpory a úvěru a odečítají se od ní poplatky účtované stavební spořitelnou. Cílovou částku si klient zvolí podle toho, kolik peněz na konci spoření bude potřebovat. Její výše přirozeně bude záviset na tom, jestli má klient v úmyslu pouze spořit, nebo si chce vzít úvěr. Pro klienta, který chce čerpat úvěr, je cílová částka celkovou sumou prostředků, které chce pomocí stavebního spoření získat (část naspoří a část čerpá formou úvěru ze stavebního spoření). Klienti, kteří nechtějí využít úvěr, cílovou částku stanoví tak, aby co nejlépe zhodnotili své úspory.