Kdy se připisuje státní podpora stavebního spoření?

Státní podpora se na účet stavebního spoření připisuje za uplynulý rok, a to vždy na jaře, většinou na přelomu dubna a května. Maximální výše státní podpory je 2 000 Kč ročně.

O připsání státní podpory se stará stavební spořitelna. Po ukončení kalendářního roku zašle žádost o státní podporu na Ministerstvo financí. Poté, co stavební spořitelna státní podporu obdrží, připíše ji na účty jednotlivých účastníků stavebního spoření.

Pokud máte souběžně vedeno více smluv o stavebním spoření, státní podpora se připíše na nejstarší smlouvu.

Obvykle je státní podpora připsána zpravidla ve druhé polovině měsíce dubna. Pokud v letošním roce uspoříte na účtu stavebního spoření 20 000 Kč a nemáte žádné další stavební spoření, u kterého nárokujete státní podporu, spořitelna Vám příští rok do konce května na účet připíše zálohu 2 000 Kč na státní podporu od státu. Pro čerpání připsaných záloh státní podpory je pak třeba spoření ukončit až po šestileté vázací době. Nárok na připsání záloh státní podpory vzniká účastníkovi stavebního spoření vždy k 31. 12. každého roku.