Kdy se připisuje státní podpora stavebního spoření?

Nárok na připsání záloh státní podpory vzniká účastníkovi stavebního spoření vždy k 31. 12. každého roku.

Státní podporu nárokuje za klienta stavební spořitelna. Po ukončení kalendářního roku žádá Ministerstvo financí o státní podporu, kterou zpravidla v dubnu připíše klientovi na jeho účet stavebního spoření.