Kdy se připisuje státní podpora stavebního spoření?

Státní podpora ve výši 10 %, maximálně však 2 000 Kč za kalendářní rok, se připisuje na účet stavebního spoření na konci dubna nebo na začátku května následujícího roku, a sice po kontrole splnění všech podmínek. Nárok na připsání záloh státní podpory vzniká účastníkovi stavebního spoření vždy k 31. 12. každého roku.

 

O připsání státní podpory se stará stavební spořitelna. Po ukončení kalendářního roku zašle žádost o státní podporu na Ministerstvo financí. Poté, co stavební spořitelna státní podporu obdrží, připíše ji na účty jednotlivých účastníků.

 

Obvykle je státní podpora připsána na účty velmi rychle, zpravidla ve druhé polovině měsíce dubna. Pokud v letošním roce uspoříte na účtu stavebního spoření 20 000 Kč a nemáte žádné další stavební spoření, u kterého nárokujete státní podporu, spořitelna Vám příští rok do konce dubna na účet připíše zálohu 2 000 Kč na státní podporu od státu. Pro čerpání připsaných záloh státní podpory je pak třeba spoření ukončit až po šestileté vázací době.