Kdy se připisuje státní podpora stavebního spoření?

Státní podpora se na účet stavebního spoření připisuje za uplynulý rok, a to vždy na jaře, většinou do konce dubna. Maximální výše státní podpory je 1 000 Kč ročně.

O připsání státní podpory se stará stavební spořitelna. Po ukončení kalendářního roku zašle žádost o státní podporu na Ministerstvo financí. Poté, co stavební spořitelna státní podporu obdrží, připíše ji na účty jednotlivých účastníků stavebního spoření.

Pokud máte souběžně vedeno více smluv o stavebním spoření, státní podpora se připíše na nejstarší smlouvu.

Obvykle je státní podpora připsána zpravidla ve druhé polovině měsíce dubna. Pokud v letošním roce uspoříte na účtu stavebního spoření 20 000 Kč (po zaúčtování poplatků) a nemáte žádné další stavební spoření, u kterého nárokujete státní podporu, spořitelna Vám příští rok do konce dubna na účet připíše zálohu státní podpory 1 000 Kč. Pro čerpání připsaných záloh státní podpory je pak třeba spoření ukončit až po šestileté vázací době. Nárok na připsání záloh státní podpory vzniká účastníkovi stavebního spoření vždy k 31. 12. každého roku.