Kdy se připisuje státní podpora stavebního spoření?

Státní podpora ve výši 10 %, maximálně však 2 000 Kč, se připisuje na účet stavebního spoření na konci dubna nebo na začátku května následujícího roku, a sice po kontrole splnění všech podmínek. Nárok na připsání záloh státní podpory vzniká účastníkovi stavebního spoření vždy k 31. 12. každého roku.

 

O připsání státní podpory se stará stavební spořitelna. Po ukončení kalendářního roku zašle žádost o státní podporu na Ministerstvo financí. Poté, co stavební spořitelna státní podporu obdrží, připíše ji na účty jednotlivých účastníků.

 

Obvykle je státní podpora připsána na účty velmi rychle, zpravidla ve druhé polovině měsíce dubna.