Jak ukončím smlouvu o stavebním spoření dítěte?

V tomto případě je nutné navštívit některou z poboček naší banky nebo se obrátit na poradce stavební spořitelny. V případě, že již uplynula tzv. vázací doba, tedy stavební spoření bylo uzavřeno před více než šesti lety, můžou smlouvu ukončit zákonní zástupci bez souhlasu opatrovnického soudu, ale k ukončení smlouvy budou potřeba podpisy obou zákonných zástupců. A je-li Vašemu dítěti už 17 let, musíte obstarat také jeho ověřený podpis.


Náročnější postup na Vás čeká, pokud ještě vázací doba smlouvy neuplynula. V tomto případě totiž musí být ze zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření č. 96/1993 Sb. být informován opatrovnický soud, který musí s ukončením smlouvy vyslovit souhlas. Jedná se o specifický případ, proto se nejdříve obraťte na některou z našich poboček nebo na svého finančního poradce.