Jak ukončím smlouvu o stavebním spoření dítěte?

V tomto případě je nutné navštívit pobočku nebo se obrátit na poradce stavební spořitelny. Pokud již uplynula tzv. vázací doba, tedy stavební spoření bylo uzavřeno před více než šesti lety, můžou smlouvu ukončit zákonní zástupci bez souhlasu opatrovnického soudu, ale k ukončení smlouvy budou potřeba ověřené podpisy obou zákonných zástupců a předložení rodného listu dítěte. V případě, že o ukončení smlouvy budete žádat na pobočce banky a Vašemu dítěti již bylo 15 let, bude se muset na pobočku také dostavit a předložit svůj občanský průkaz, pokud jeho identifikace dle tohoto dokladu zatím neproběhla. Bude-li Vašemu dítěti k datu ukončení stavebního spoření již 17 let, je třeba na žádosti také jeho ověřený podpis.


Náročnější postup na Vás čeká, pokud ještě vázací doba smlouvy neuplynula. V tomto případě totiž musí být ze zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření č. 96/1993 Sb. podán návrh opatrovnickému soudu na vyslovení souhlasu s ukončením smlouvy. Jedná se o specifický případ, proto se nejdříve obraťte na některou z našich poboček nebo na svého finančního poradce. Následně bude třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí opatrovnického soudu s vyznačenou doložkou nabytí právní moci. Pokud výsledek soudního řízení obdržíte do své datové schránky, je nutné jej nechat převést do listinné podoby s konverzní doložkou, což provede například poskytovatel poštovních služeb nebo notář.