Jak ukončím smlouvu o stavebním spoření dítěte?

V tomto případě je nutné navštívit pobočku nebo se obrátit na poradce stavební spořitelny. Pokud již uplynula tzv. vázací doba, tedy stavební spoření bylo uzavřeno před více než šesti lety, můžou smlouvu ukončit zákonní zástupci bez souhlasu opatrovnického soudu, ale k ukončení smlouvy budou potřeba ověřené podpisy obou zákonných zástupců. Je-li Vašemu dítěti navíc už 17 let, musíte obstarat také jeho ověřený podpis.


Náročnější postup na Vás čeká, pokud ještě vázací doba smlouvy neuplynula. V tomto případě totiž musí být ze zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření č. 96/1993 Sb. podán návrh opatrovnickému soudu na vyslovení souhlasu s ukončením smlouvy. Jedná se o specifický případ, proto se nejdříve obraťte na některou z našich poboček nebo na svého finančního poradce.