Jak funguje stavební spoření?

Stavební spoření nabízí zhodnocení vložených peněz a zároveň možnost získání úvěru na bydlení.

Stavební spoření je finanční produkt, prostřednictvím kterého umožňuje šetřit a zhodnocovat peníze a dále financovat stavbu, rekonstrukci nebo koupi domu či bytu prostřednictvím úvěru.


Stavební spoření tedy můžeme rozdělit na dvě části:


Spořící


Úvěrovou


Ve spořící části si klient stanoví cílovou částku, na kterou si bude chtít našetřit během smluvené doby. Ve smlouvě o stavebním spoření je stanovena také vázací lhůta, tedy doba, ve které nejde naspořené peníze bez sankcí vybrat. Pro čerpání státní podpory je vázací lhůta minimálně 6 let. Pokud klient smlouvu zruší, musí státní podporu vrátit. Roční státní příspěvek činí 10 % z hodnoty vkladů, maximálně však 2 000 Kč.


Klient také může od stavební spořitelny čerpat některý z nabízených úvěrů:


1. Řádný úvěr ze stavebního spoření
Tento typ úvěru garantuje stejnou úrokovou sazbu po celou dobu jeho splácení. Úvěr je možné můžete bez sankcí kdykoliv splatit.


2. Překlenovací úvěr ze stavebního spoření
Pokud klient nesplňuje podmínky pro nárok na čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření, může požádat o překlenovací úvěr do doby, než získá řádný úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéku.


3. Hypoteční úvěr ze stavebního spoření
Hypoteční úvěr ze stavebního spoření je řádný úvěr zastavený nemovitostí. Proto patří úrokové sazby u tohoto typu úvěru k nejvýhodnějším.