Jak funguje stavební spoření?

Stavební spoření nabízí zhodnocení vložených peněz a zároveň možnost získání úvěru na bydlení.

Stavební spoření je finanční produkt, který umožňuje spořit a zhodnocovat peníze a dále také financovat stavbu, rekonstrukci nebo koupi domu či bytu prostřednictvím úvěru.

 

Stavební spoření tedy můžeme rozdělit na dvě části spořicí a úvěrovou. Ve spořicí fázi klient na svůj účet ukládá (většinou měsíčně, dle své potřeby) předem sjednanou částku. Vklady jsou úročeny a jednou ročně je k nim přidána záloha státní podpory. V závislosti na rozhodnutí klienta končí stavební spoření buď výpovědí smlouvy, dohodou, nebo přidělením úvěru ze stavebního spoření, pokud jej bude chtít využít.

 

 

Pro čerpání státní podpory je třeba dodržet vázací lhůtu 6 let nebo využít úvěr ze stavebního spoření. Pokud klient smlouvu vypoví před koncem vázací doby, musí státní podporu vrátit. Roční státní příspěvek činí 5 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však 1 000 Kč za kalendářní rok. Klient také může od stavební spořitelny čerpat některý z nabízených úvěrů:

 

 

1. Řádný úvěr ze stavebního spoření
Tento typ úvěru garantuje stejnou úrokovou sazbu po celou dobu jeho splácení. Úvěr je možné bez sankcí kdykoliv splatit.

 

 

2. Překlenovací úvěr ze stavebního spoření
Pokud klient nesplňuje podmínky pro nárok na čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření, může požádat o  překlenovací úvěr do doby, než získá řádný úvěr ze stavebního spoření.