Na co lze použít stavební spoření?

S vlastní naspořenou částkou ze stavebního spoření je po uplynutí šestileté vázací doby možné disponovat zcela volně.

Po uplynutí šestileté vázací doby můžete použít vlastní prostředky ze stavebního spoření na cokoliv. Například na vybavení dětského pokojíku, zaplacení školného, dofinancování hypotéky, na koupi nového vozu nebo na dovolenou.

 

Další možností je využít svého práva na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na financování bytových potřeb na výstavbu či rekonstrukci bydlení. Bytové potřeby definuje § 6 zákona 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a jedná se zejména o tyto možnosti použití úvěru ze stavebního spoření:

 

 • výstavba bytu či domu
 • nákup pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu
 • projektová dokumentace
 • přípojky plynu, vody, kanalizace, elektrického proudu
 • úhrada jiných půjček a úvěrů poskytnutých na bytové potřeby
 • notářské poplatky
 • vypořádání dědictví nebo družstevních podílů
 • požární zabezpečení a bezpečnostní zajištění
 • opravy a rekonstrukce
 • modernizace
 • půdní vestavby

 

Vždy však v konečné fázi záleží na posouzení každého úvěrového případu stavební spořitelnou.