Stavební spoření MONETA Stavební Spořitelna

Co se s účtem stane:
Smrtí účastníka závazek ze smlouvy o stavebním spoření zanikne a pohledávka na výplatu zůstatku je předmětem dědického řízení.

K datu úmrtí dojde k:
- blokaci účtu stavebního spoření
- zastavení účtování dalších úhrad
- zastavení úročení vkladů od data úmrtí
- zákazu přijímání dalších plateb od data evidence blokace
Od data úmrtí zaniká nárok na státní podporu.

Součástí pozůstalosti jsou:
- pohledávka na výplatu uspořené částky
- pohledávka na výplatu záloh státní podpory evidovaných na účtu účastníka a zálohy státní podpory za kalendářní rok, ve kterém účastník zemřel (podle skutečně
uspořené částky ke dni úmrtí účastníka v tomto kalendářním roce)

Vykazuje-li vkladový účet záporný zůstatek, je tento účet na základě obdrženého oznámení zrušen, tj. není přihlašován do dědického řízení.

Kontakty:
Depozita MONETA Stavební Spořitelna: 224 446 333