Jak dlouho trvá převod peněz?

Doba převodu peněz v rámci bankovního styku závisí na více faktorech. Obecně nejrychlejší jsou převody mezi účty jedné banky a také okamžité platby.

Lhůty pro provádění platebního styku závisí na mnoha faktorech a banky je většinou uvádí v základních produktových podmínkách platebního styku. Lhůty se řídí například tím, zda se jedná o převod mezi účty v rámci jedné banky nebo je platba zasílána na účet v jiné bance. Dalšími faktory jsou způsob a priorita platby a další.

 

Obecně nejrychlejší jsou interní převody mezi účty v rámci jedné banky a také okamžité platby, které se za poslední dobu staly už standardem. Odchozí platba v českých korunách s částkou do 400 000 Kč proběhne v rámci několika vteřin, peníze jsou na účet příjemce připsány okamžitě, a to i v noci, o víkendu či ve svátek. Potřebujete-li poslat vyšší částku, využijte prioritní úhradu, která je však oproti okamžité platbě zpoplatněna, nebo standardní platbu.

 

 

Pokud z účtu posíláte jinou platbou než okamžitou, je při  převodu z účtu jedné banky do jiné vzít v potaz, zda platbu posíláte ve všední den či víkend a v kolik hodin je příkaz proveden. Pak je třeba se řídit tzn. cut off timy, které má každá banka jiné. Většinou je najdete v produktových podmínkách platebního styku. V nich zjistíte, že mimo okamžité platby zadané přes internetové bankovnictví nebo mobilní aplikaci můžete zadat platby i přes pobočku či jiné služby, jako je třeba externí programy pro účetní, dále pak trvalé příkazy, povolení k inkasu nebo zahraniční platby. Každá z těchto plateb může mít jinou lhůtu, do které je platbu třeba zadat, aby byla odeslána či připsána ještě ten samý den, pokud je to možné.

 

ČASOVÉ LHŮTY V MONETA MONEY BANK
V MONETA Money Bank si lhůty pro zaslání plateb můžete ověřit v základních produktových podmínkách běžného účtu a platebního styku. Platný dokument najdete na stránce dokumentů pro účty, v sekci Produktové podmínky. Na posledních stranách dokumentu najdete přehledně v tabulkách časové lhůty pro zaslání prioritních, okamžitých, standardních plateb, ale i těch zahraničních, trvalých příkazů ad. Záleží, zda je budete podávat přes Internet Banku a Smart Banku, na pobočce či jinak. V zásadě ale platí, že platby mezi účty MONETA Money Bank a okamžité platby do jiných bank jsou prováděny během pár sekund. Korunové platby na účet do jiné české banky dojdou většinou nejpozději druhý den.

 

 

Jak poslat peníze na bankovní účet do zahraničí

 

Příbuzná témata, na která se ptáte