Co je repo sazba?

Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) patří k základním nástrojům měnové politiky České národní banky (ČNB). Jde o jednu ze tří úrokových sazeb, které ČNB vyhlašuje. Zbylými dvěma jsou sazby diskontní a lombardní.

Co je repo sazba
Jedním z hlavních úkolů ČNB je hlídat inflaci a udržovat ji v rámci možností na rozumné úrovni. Pokud je v ekonomice v oběhu velké množství peněz, nabízejí banky levnější úvěry. Domácnosti i podniky si tak mohou více půjčovat a také více utrácet. To má negativní vliv na míru inflace.

Aby tomu ČNB zabránila, stahuje od komerčních bank volné peníze (likviditu). Za ně bankám poskytne cenné papíry, jejichž základní doba splatnosti je 14 dní. Po vypršení splatnosti ČNB cenné papíry vykoupí zpět a cenu navýší o smluvený úrok. Této operaci se říká repo operace a smluvené úrokové sazbě repo sazba.

Repo sazba ČNB se mění podle rozhodnutí Bankovní rady ČNB, která k tomuto tématu zasedá obvykle v předem stanoveném harmonogramu osmkrát ročně. V současné době činí repo sazba 6,25 %.

Další sazby ČNB
Diskontní úroková sazba je úrok, za který si komerční banky ukládají u ČNB své volné peníze nad rámec repo operací. Jde o významný nástroj rovněž ovlivňující míru inflace a obvykle bývá nižší než dvoutýdenní repo sazba.

Lombardní úroková sazba je svým způsobem opakem sazby diskontní. Je to úrok, za který si komerční banky půjčují peníze od ČNB. Tento úvěr zajišťují cennými papíry. Lombardní sazba bývá obvykle vyšší než dvoutýdenní repo sazba.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5