Co je pojistné plnění?

Pojistné plnění vychází z pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Je proto nutné se s detaily seznámit ještě před podpisem smlouvy.

Pojistné plnění je částka, kterou pojišťovna vyplácí v případě pojistné události. Příjemcem pojistného plnění je tzv. oprávněná osoba, kterou je obvykle přímo pojištěný, který však nemusí být totožný s plátcem pojistného čili pojistníkem.

  • U škodového pojištění, jehož účelem je náhrada úbytku majetku vzniklého v důsledku pojistné události, závisí výše této částky především na tom, jaká pojistní událost nastala a jaká byla při ní způsobena škoda.

  • U obnosového pojištění jde o získání dohodnuté finanční částky, což závisí především na tom, zda pojistná událost – například dožití se 65 let - nastala.

U obou pojištění závisí pojistné plnění i na podmínkách konkrétní pojistné smlouvy a pojistných podmínkách. Pojistné plnění lze také označit jako nárok pojištěného, který vzniká, pokud se stane pojistná událost vymezená jako předmět pojistky.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5