Pokud si například zlomím nohu v zahraničí, budu mít nárok na pojistné plnění?

Ano. Územní platnost pojištění není omezena.