Co když pojištěný utrpí úraz, jehož trvalé následky nebo provedený chirurgický zákrok nejsou výslovně uvedeny v oceňovací tabulce?

Pojišťovna poskytne plnění také v případě, kdy vzniklý trvalý následek úrazu nebo provedený chirurgický zákrok není výslovně uveden v oceňovací tabulce, pokud je dle vyjádření lékaře pojišťovny podobný s některým poškozením nebo zákrokem uvedeným v této tabulce.