Jak je určen počátek úrazového pojištění?

Počátek úrazového pojištění je stanoven na 00:00 hodin dne následujícího po dni podpisu přihlášky k pojištění.