Co když dítě utrpí úraz, který není výslovně uveden v Oceňovací tabulce?

Za pojistnou událost uzná pojišťovna také úraz, která není výslovně uveden v Oceňovací tabulce, pokud je srovnatelný s některým poškozením uvedeným v této tabulce.