Obdrží klient plnění v případě, že jediným následkem úrazu je chirurgický zákrok šití?

Ano, jestliže je šitá rána větší než 7 cm. V takové případě ale nevzniká nárok na jednorázový příspěvek na pořízení zdravotních pomůcek. Pokud je šití součástí jiného chirurgického zákroku nebo s ním souvisí, za šití se samostatné plnění neposkytuje.