Týká se navýšení pojistného plnění během oficiálně vyhlášených školních prázdnin pouze děti na středních a základních školách?

Automatické navýšení pojistného plnění na dvojnásobek, pokud k úrazu dojde během jakýchkoliv oficiálně vyhlášených školních prázdnin, platí pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře (v případě jarních prázdnin termín dle školy, kterou dítě navštěvuje).

Pro vysoké školy se termínem školních prázdnin rozumí období od 1. 7. do 31. 8. daného roku. Pro předškolní děti se aplikují stejné termíny školních prázdnin jako pro děti školou povinné, přičemž termín jarních prázdnin se určuje dle místa bydliště dítěte.