Jak je určen konec úrazového pojištění?

Dítě: 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěné dítě překročilo hranici 15 let v případě Úrazového pojištění k Dětskému účtu Genius.
V případě Úrazového pojištění ke Studentskému účtu či Úrazovému pojištění k Běžnému účtu rodiče končí pojištění ukončením řádného denního studia, nejpozději však dosažením věku 27 let.