Jsou případy, kdy pojišťovna neposkytne pojistné plnění?

Ano, nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud pojistná událost nastala, například, v souvislosti:

- S letem pojištěného jakýmkoli leteckým prostředkem, s výjimkou pravidelných leteckých spojů a charterových (rekreačních sezonních) letů provozovaných licencovaným leteckým dopravcem a registrovaných letů
- S účastí při jakékoli profesionální sportovní činnosti (závody, soutěže, včetně přípravy a tréninků)
- Se sportovní a zábavní činností pojištěného spojenou s vysokým nebezpečím (zejména horolezectví, bungee jumping, bojové a kontaktní sporty, motorové sporty všech druhů, potápění, skoky na lyžích, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy).

Kompletní výčet výluk z pojištění naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách a příslušných zvláštních pojistných podmínkách).