Které sporty jsou v rámci cestovního pojištění pojištěny?

V rámci pojištění jste automaticky pojištěn/a na více než 100 rekreačních sportů, jejich seznam je součástí Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění, které najdete v dokumentech ke stažení. Rizikovější aktivity, které nejsou vyjmenovány, nejsou v rámci cestovního pojištění pojištěny.