Co je pojištění?

Pojištění je finanční služba, jejímž cílem je tlumit finanční dopad určitých negativních událostí.

Základním principem pojištění je rozložení výdajů na úhradu nějakého negativního jevu (například havárie, živelná pohroma, zcizení, ztráta a další) na delší časové období do pravidelných splátek. Pojištění tak umožňuje chránit se před neočekávaným výdajem či ztrátou a předejít finančním potížím pravidelnou platbou pojistného.

Pojištěná osoba musí vždy dobře zvážit velikost a míru rizika neočekávané události a výši plateb pojištění. Suma plateb by neměla být vyšší než objem financí, které může dostat.
Pojišťovna naopak za úplatu poskytuje pojistnou ochranu a vyplácí pojištěnému pojistné plnění, pokud dojde k pojistné události. Smluvní vztah mezi pojišťovnou a pojištěným je sepsán v pojistné smlouvě.

Setkat se zpravidla s těmito typy pojištění: pojištění osob, životní pojištění, cestovní pojištění, úrazové pojištění, nemocenské a sociální pojištění, zdravotní pojištění, pojištění majetku (zejména budov a nemovitého majetku), živelní pojištění, technická pojištění, pojištění přerušení provozu, pojištění proti odcizení či krádeži, dopravní pojištění, pojištění vozidel, pojištění budov, pojištění podnikání, pojištění odpovědnosti, pojištění profesní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti při podnikání, pojištění odpovědnosti zaměstnanců, pojištění schopnosti splácet, pojištění právní ochrany, pojištění finančních ztrát, pojištění pohledávek, pojištění odpovědnosti za produkt.

Novinkou na trhu pojištění je pojištění cenností, karet, elektroniky a telefonu, které si můžete sjednat na pobočkách MONETA Money Bank nebo ve své Internet Bance.

Velkou většinu z těchto typů pojištění nabízí MONETA Money Bank ve spolupráci s různými pojišťovnami.

 

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5