Jak je určen počátek cestovního pojištění?

V případě krátkodobého pojištění jste pojištěn/a od 00:00 hodin dne, který jste si zvolil jako den počátku pojištění.
Den počátku pojištění se může shodovat se dnem sjednání pojištění, nesmí mu však předcházet.
V případě, že si sjednáte na danou cestu pojištění až ze zahraničí, jste pojištěn/a až po 1 hodině od sjednání pojištění.

Úhrada za pojištění Vám bude automaticky stržena z běžného účtu, ke kterému bylo cestovní pojištění zřízeno.

Dlouhodobé pojištění je platné od 00:00 hodin následujícího dne po dni sjednání a vztahuje se výlučně na škodní události, které vzniknou po vycestování z ČR (pojištění musí být sjednáno ještě v ČR).
Úhrada za pojištění Vám bude odečtena automaticky z Vašeho běžného účtu vedeného u MONETA Money Bank jako poplatek za každý měsíc zpětně (obvykle do 5. pracovního dne).