Cestovní pojištění

Nahlášení pojistné události

Asistenční služba je k dispozici nonstop v českém jazyce

Jak postupovat

  • Při jakékoli škodní události vždy kontaktujte asistenční službu, která je Vám k dispozici nonstop v českém jazyce na telefonním čísle +420 234 240 244

  • Asistenční služba Vám zprostředkuje návštěvu v nejbližším zdravotnickém zařízení a doporučí další postup. Její smluvní vztahy s partnerskými zdravotními zařízeními garantují kvalitu ošetření odpovídající standardům v ČR

  • Hlásit škodní událost lze také v případě ztráty či poškození zavazadel, nebo pokud jste nuceni cestu neočekávaně zrušit

  • Pojistnou událost můžete také hlásit v případě, že vlastní činností či činností členů domácnosti způsobíte škodu někomu dalšímu 

  • Škodu lze nahlásit i po návratu ze zahraničí na e-mail likvidace@europ-assistance.cz nebo na telefonní číslo +420 234 240 244

Přehled nejčastějších výluk z pojištění

  • Následky požití alkoholu nebo aplikace návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky pojištěnými

  • Pokračování nebo opakování nemoci, kterou pojištění trpěli před odjezdem do zahraničí, vyjma případů, kdy se jedná o akutní zhoršení stabilizovaného chronického onemocnění

  • Komplikace léčby neplodnosti, komplikace dobrovolného přerušení těhotenství, komplikace těhotenství v době po ukončeném 24. týdnu těhotenství nebo komplikace rizikového těhotenství nebo komplikace porodu

  • Nakažení pohlavně přenosnými nemocemi, virem HIV, onemocnění AIDS nebo onemocnění hepatitidou B nebo C

  • Kompletní výčet výluk pro cestovní pojištění naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění č. 2/2020

Na co se často ptáte