Nahlášení pojistné události z cestovního pojištění

Asistenční služba nonstop v českém jazyce

Jak nahlásit pojistnou událost

Jak postupovat

 • Při jakékoli škodní události vždy kontaktujte asistenční službu, která je Vám k dispozici nonstop v českém jazyce na telefonním čísle +420 234 240 244

 • Asistenční služba Vám zprostředkuje návštěvu v nejbližším zdravotnickém zařízení a doporučí další postup. Její smluvní vztahy s partnerskými zdravotními zařízeními garantují kvalitu ošetření odpovídající standardům v ČR

 • Hlásit škodní událost lze také v případě ztráty či poškození zavazadel, nebo pokud jste nuceni cestu neočekávaně zrušit

 • Pojistnou událost můžete také hlásit v případě, že vlastní činností či činností členů domácnosti způsobíte škodu někomu dalšímu 

 • Škodu lze nahlásit i po návratu ze zahraničí na e-mail likvidace@europ-assistance.cz nebo na telefonní číslo +420 234 240 244

Přehled nejčastějších výluk z pojištění

 • Následky požití alkoholu nebo aplikace návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky pojištěnými

 • Pokračování nebo opakování nemoci, kterou pojištění trpěli před odjezdem do zahraničí, vyjma případů, kdy se jedná o akutní zhoršení stabilizovaného chronického onemocnění

 • Komplikace léčby neplodnosti, komplikace dobrovolného přerušení těhotenství, komplikace těhotenství v době po ukončeném 24. týdnu těhotenství nebo komplikace rizikového těhotenství nebo komplikace porodu

 • Nakažení pohlavně přenosnými nemocemi, virem HIV, onemocnění AIDS nebo onemocnění hepatitidou B nebo C

 • Kompletní výčet výluk pro krátkodobé cestovní pojištění naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění č. 1/2017
  a pro dlouhodobé cestovní pojištění ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění č. 3/2019

Na co se často ptáte