V případě, že mám chronické onemocnění - vztahuje se pojištění i na tyto případy?

Pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění kryje úrazy a akutní onemocnění, které vzniknou během Vašeho pobytu v zahraničí a vyžadují lékařskou pomoc.

Za akutní onemocnění jsou považovány též akutní zhoršení stabilizovaného chronického onemocnění v případě, že zdravotní stav chronicky nemocného pojištěného v uplynulých 12 měsících nenasvědčoval zhoršení zdravotního stavu (tzn. nedošlo k ošetření, hospitalizaci či změně léčby z důvodu zhoršení stavu).