Jak je určen konec u cestovního pojištění?

Krátkodobé cestovní pojištění zaniká dnem označeným jako konec pojištění při sjednání.
Dlouhodobé cestovní pojištění automaticky zaniká poslední dnem kalendářního roku, ve kterém dosáhnete 75 let, a také v případě, že zrušíte běžný účet, ke kterému se pojištění vztahuje.
Dále může pojištění zaniknout zejména:
• Odstoupením do 14 dnů při sjednání pojištění tzv. na dálku (= telefonicky, přes internetové bankovnictví)
• Výpovědí k výročí sjednání pojištění
• Výpovědi bez udání důvodu do dvou měsíců od sjednání pojištění.