Ovlivnila Vás situace kolem pandemie COVID-19?

Informace pro klienty BNP Paribas Cardif pojišťovny ke Koronaviru

Můžu uplatnit pojištění storna zájezdu, když jsou uzavřeny hranice a není možné cestovat do zahraničí?

Pojištění zrušení cesty dle platných pojistných podmínek je možné využít pouze na výslovně uvedené situace, jako je například úraz nebo nemoc pojištěného klienta nebo spolucestujících, nebo například vážného poškození domu nebo bytu, kde klient bydlí. Uzavření hranic a zákaz cestování mimo ČR není důvodem pro uplatnění Pojištění zrušení cesty. V těchto případech doporučujeme obrátit se na poskytovatele, u kterého jste zájezd či cestu do zahraničí zakoupili.

Bude se měnit nebo upravovat stávající pojištění v souvislosti s nákazou a vládními opatřeními?

Nedochází k žádnému omezení krytí či pojistné ochrany. Platnost pojištění zůstává v plném rozsahu.

Bude se rozsah pojištění vztahovat i na země, které jsou aktuálně vedeny jako rizikové?

Cestovní pojištění platí v zemích, které jsou definovány konkrétní pojistnou smlouvou buď v rozsahu Evropa, nebo Svět. Pojistné krytí není ovlivněno tím, zda je země, ve které došlo k pojistné události, evidována jako riziková.

Dochází k nějakým změnám v nahlášení škodní události?

Způsob hlášení škodních událostí se nemění. Detaily naleznete na stránce nahlášení pojistné události.

Můžu využít Cestovní pojištění a nahlásit škodní událost v případě, že mě před plánovým návratem do ČR zdržela karanténa v zahraničí (ať už v nemocnici nebo v ubytovacím zařízení)?

V rámci Cestovního pojištění můžete využít Pojištění léčebných výhod a asistenčních služeb, které kryje náklady na zdravotní péči, hospitalizaci i lékařem předepsané léky. Cestovní pojištění dle platných podmínek nekryje náklady na ubytovací zařízení, pokud netrávíte karanténu v nemocnici, ani náklady na náhradní dopravu do ČR.

Můžu využít Cestovní pojištění v případě, že v zahraničí onemocním virem COVID-19?

Pojištění léčebných výloh pokrývá náklady na zdravotní péči, hospitalizaci i lékařem předepsané léky i v případě onemocnění virem COVID-19.

V případě, že máte další dotaz k šíření koronaviru, obraťte se prosím přímo na Klientské centrum pojišťovny BNP PARIBAS CARDIF na telefonní lince +420 234 240 240 (po-pá od 8:00 - 18:00).


Pojistné plnění nad rámec Vaší smlouvy v souvislosti s COVID-19