Jak funguje balíček Family?

Díky balíčku Family je pojištěn i Váš manžel/ka nebo registrovaný/á partner/ka, druh či družka žijící s Vámi ve společné domácnosti (pokud má trvalý pobyt na území téhož státu jako Vy a nemá trvalý pobyt v místě cesty) a zároveň všechny Vaše děti do 18 let věku (počet dětí tedy není omezen a ani to, zda se jedná o Vaše společné děti či děti z předchozích vztahů).


Limity v rámci balíčků Family jsou individuální pro každého pojištěného. Rodinní příslušníci jsou pojištěni pouze tehdy, cestují-li společně s klientem, který pojištění sjednal.