Jak mohu čerpat úvěr ze stavebního spoření?

Úvěr můžete čerpat na základě předložených účelových daňových dokladů jako jsou například faktury, účtenky nebo smlouva o dílo.