Co je exekuce?

Exekuce je soudně vynucené splacení dluhů. Nejčastěji se provádí prodejem zastavené nemovitosti, srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu povinného. Z pohledu věřitele jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet své závazky.

Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy je návrh doručen exekutorovi nebo soudu. Dlužník je vyzván k dobrovolnému splnění dluhu většinou exekutorem, který jej vyrozumí o zahájení exekuce. Exekuci může provádět nejen soudní exekutor, ale také soud, obecní či krajský úřad nebo finanční úřad.

Soudní exekutor
Soudní exekutor zajišťuje provádění exekucí. Exekutor má postavení veřejného činitele, a proto může tedy vstoupit do dlužníkovy nemovitosti i bez jeho přítomnosti. Všichni soudní exekutoři jsou povinně sdruženi v samosprávné Exekutorské komoře České republiky, která má sídlo v Brně. Soudní exekutory jmenuje ministr spravedlnosti, kterému musí do rukou složit příslušný slib. V České republice je nyní aktivních více než 150 soudních exekutorů, kteří mají celorepublikovou působnost.

Exekuční příkaz
Exekuční příkaz je rozhodnutí, které vydává soudní exekutor. Určuje v něm, jakým způsobem bude exekuci provádět. Exekutor smí použít pouze takový způsob, který umožňuje zákon. Po doručení vyrozumění o zahájení exekuce a většinou i exekučního příkazu, nesmí povinný, tedy dlužník, s majetkem postiženým exekučním příkazem disponovat. To znamená, že ho nemůže prodat, zastavit nebo darovat, nemůže vybrat peníze z účtu postiženého exekucí. Veškeré takové úkony jsou od té chvíle jsou neplatné, pohlíží se na ně, jako by nikdy nebyly.

Provedení exekuce
Když povinný – dlužník – do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě nezaplatí, exekutor provede exekuci způsobem, jaký stanovil v exekučním příkazu. Přitom platí, že exekutor smí postihnout majetek povinného pouze v takovém rozsahu, který zabezpečí vymožení pohledávky.

Druhy exekuce
Exekuce podle zákona může proběhnout těmito způsoby:
- srážkami ze mzdy
- přikázáním pohledávky z účtu povinného nebo jiné peněžité pohledávky
- prodejem movitých věcí
- prodejem nemovitostí
- zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech

Náklady exekuce
Veškeré náklady exekuce, včetně zákonem stanovené odměny exekutora, je povinen zaplatit dlužník.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5