Proti čemu Vás pojištění elektronických plateb neochrání?

Pojištění se nevztahuje na zneužití elektronické platby osobou blízkou, kamarádem, příbuzným, zákonným zástupcem a na zneužití elektronické platby, ke kterému došlo v důsledku úmyslu nebo vědomé nedbalosti pojištěného. Nedbalostí se rozumí například sdělení autorizačních údajů a hesel osobně, telefonicky, elektronicky atp. třetí osobě.