Může být pojištěn úvěr ve výši 2 500 000 Kč?

Ano. Maximálně lze pojistit úvěr ve výši 2,5 mil. Kč. Vyšší úvěry pojistit nelze.