Za jak dlouho budu mít nainstalovaný platební terminál ode dne podpisu smlouvy?

Průměrná doba instalace platebního terminálu od podpisu smlouvy jsou tři pracovní dny, pokud je vše v pořádku.