Co mám dělat, pokud dojde ke škodě na pojištěném majetku?

- Pokud škodu způsobí požár nebo jde o trestný čin (krádež, vandalismus), zavolejte vždy hasiče nebo policii
- Poškozený majetek zabezpečte proti dalším škodám (např. provizorně opravte poškozenou střechu, aby do objektu nezatékalo)
- Zdokumentujte vzniklou škodu (foto, video, zajistěte svědky), snažte se zachytit celkový pohled na poškozené věci i detaily poškozených částí

Vzniklou škodu co nejdříve oznamte Generali České pojišťovně, a.s. online na webových stránkách nebo na klientské lince 241 114 114, popřípadě osobně na obchodním místě Generali České pojišťovny. Pojištovna se s Vámi domluví na dalším postupu a sdělí, jaké dokumenty od Vás bude potřebovat.