Co mám dělat, pokud dojde ke škodě na pojištěném majetku?

• Pokud škodu způsobí požár nebo jde o trestný čin (krádež, vandalismus), zavolejte vždy policii nebo hasiče.
• Poškozený majetek zabezpečte proti dalším škodám (např. provizorně opravte poškozenou střechu, aby do objektu nezatékalo).
• Zdokumentujte vzniklou škodu (foto, video, zajistěte svědky), snažte se zachytit celkový pohled na poškozené věci i detaily poškozených částí.
• Vzniklou škodu nám co nejdříve oznamte. My Vám obratem dáme identifikační číslo pojistné události, domluvíme se na dalším postupu a sdělíme Vám, jaké dokumenty od Vás budeme chtít. V případě potřeby k Vám pošleme našeho mobilního technika.