Co mám dělat, pokud dojde ke škodě na pojištěném majetku?

• Pokud škodu způsobí požár nebo jde o trestný čin (krádež, vandalismus), zavolejte vždy hasiče nebo policii
• Poškozený majetek zabezpečte proti dalším škodám (např. provizorně opravte poškozenou střechu, aby do objektu nezatékalo)
• Zdokumentujte vzniklou škodu (foto, video, zajistěte svědky), snažte se zachytit celkový pohled na poškozené věci i detaily poškozených částí
• Vzniklou škodu co nejdříve oznamte Direct pojišťovně, a.s., která Vám obratem dá identifikační číslo pojistné události, domluví se s Vámi na dalším postupu a sdělí, jaké dokumenty od Vás bude potřebovat. V případě potřeby k Vám Direct pojišťovna, a.s. pošle jejich mobilního technika

Pojistnou událost můžete nahlásit online nebo po telefonu 221 221 221.