Jak ukončit důchodové spoření?

Možnost sjednání důchodového spoření vznikla v českém důchodovém systému k 1. lednu 2013 a skončila k 31. prosinci 2015.

Jednalo se o tzv. druhý pilíř české důchodové reformy, který provozovaly penzijní společnosti a kde si každý mohl individuálně spořit na svůj důchod. V případě ukončení penzijního připojištění, konkrétně při řádném ukončení smlouvy, si klient může klient zvolit způsob výplaty naspořených prostředků. Pokud dojde k ukončení penzijního připojištění předčasně a příspěvky byly hrazeny alespoň pod dobu 12 kalendářních měsíců, budou klientovi vložené prostředky vyplaceny jako odbytné. V tomto případě obdrží všechny naspořené prostředky, příspěvky třetích osob a jejich zhodnocení, ale bez státních příspěvků budou vráceny Ministerstvu financí.