Jak probíhá proces výběru peněz z fondů a do kolika dní budu mít peníze na účtu?

Po zadání pokynu k prodeji podílových listů ať už na obchodním místě a nebo v internetovém bankovnictví klient obdrží své prostředky nejpozději do 15 pracovních dnů, zpravidla do 5 pracovních dnů.