Jak probíhá proces výběru peněz z fondů a do kolika dní budu mít peníze na účtu?

Po zadání pokynu k prodeji podílových listů, ať už na obchodním místě a nebo v internetovém bankovnictví, klient obdrží své prostředky zpravidla do 5 pracovních dnů, nestanoví-li statut příslušného fondu lhůtu delší.