Jak mohu prodat své podílové fondy, vybrat si peníze a do kolika dnů budu mít peníze na účtu?

Své podílové fondy můžete jednoduše prodat několika způsoby, a to buď online v Internet Bance, Smart Bance v záložce Investice – Příkaz k nákupu/prodeji, případně osobně na kterékoliv naší pobočce. Po zadání pokynu k prodeji obdržíte peníze z prodeje svých investic podle hodnoty následujícího pracovního dne (pokud je požadavek zadán po 18:00, proběhne obchod s hodnotou za 2 pracovní dny) zpravidla do 5 pracovních dnů, nestanoví-li statut příslušného fondu lhůtu delší.