Komu připadnou naspořené prostředky v doplňkovém penzijním spoření v případě smrti účastníka?

Pokud zemře účastník doplňkového penzijního spoření, budou prostředky vyplaceny určené osobě, je-li sjednána ve smlouvě, nebo se prostředky stanou předmětem dědictví.