Jaké jsou podmínky získání úvěru?

Žadatel o úvěr nesmí být v exekuci, likvidaci nebo insolvenčním řízení a nemá žádné opožděné závazky vůči FÚ a ČSSZ ani není v prodlení s platbami v souvislosti s žádným jiným úvěrem či leasingem poskytnutým skupinou MONETA či jinou finanční institucí.