Jak je určen konec životního pojištění?

Životní pojištění automaticky zaniká uplynutím pojistné doby. Jednotlivá připojištění (závažná onemocnění s progresí, komplexní invalidita, smrt následkem úrazu a nemoci) mají individuální vstupní a výstupní věk.

Kompletní výčet případů, ve kterých zaniká pojištění naleznete v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení.