Jaké vybrat životní pojištění?

Životní pojištění úraz, nemoc či smrt neodvrátí, ale může jejich finanční dopady zmírnit.

K životnímu pojištění je třeba přistupovat jako k produktu, který má v první řadě sloužit jako ochrana pro případ úmrtí, úrazu či vážné nemoci, a spořicí složku je brát jen jako doplněk. Je třeba také zvážit typ životního pojištění, protože investiční, rizikové nebo kapitálové životní pojištění se od sebe liší. U investičního životního pojištění klient investuje do podkladových aktiv a jeho investice může být velmi zisková, ale také nulová. U kapitálového životního pojištění má klient garantovaný výnos. Rizikové životní pojištění slouží k zajištění klienta a blízkých osob v případě úrazu, nemoci nebo smrti.


MONETA Money Bank nabízí klientům rizikové životní pojištění NN Život, kde si mohou zvolit ze dvou balíčků podle rizik. Pojistit se tak mohou na smrt následkem úrazu nebo nemoci, invaliditu prvního až třetího stupně a v rozšířeném balíčku lze pojistit i závažná onemocnění včetně rakoviny. Rizikové pojištění NN Život zajistí překlenutí nepříznivé životní situace a zachování dosavadního životního standardu rodiny.