Jaké je pojistné krytí u pojištění smrti následkem nemoci a úrazu?

Pojistnou událostí je v tomto případě smrt z jakékoli příčiny. Pojišťovna tedy nerozlišuje, zda k úmrtí klienta došlo v důsledku nemoci, či mu ho způsobil úraz. V případě pojistné události vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události, tedy v tomto případě k datu úmrtí.
Na smlouvě lze kombinovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu nebo nemoci s pevnou i klesající pojistnou částkou. Tímto způsobem je možné efektivně zajistit úvěr nebo hypoteční úvěr.