Jak je určen počátek životního pojištění?

Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako datum počátku pojištění.