Pro koho je Generali Fond silné koruny určen?

Generali Fond silné koruny je vhodný pro konzervativní investory, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků do konzervativních investičních nástrojů a mají zájem zejména na dosažení 100% zajištěné hodnoty investice s možností podílet se na očekávaném posílení kurzu české koruny vůči euru. Fond je určen investorům, kteří jsou ochotni investovat peněžní prostředky nejméně na 5 let. Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním, zejména s rizikem tržním, úrokovým, kreditním, vypořádání nebo rizikem souvisejícím s investičním zaměřením Fondu a měl by být připraven přijmout riziko z možné ztráty investice v případě situace uvedené v článku 9.1 Statutu. Úplný výčet těchto rizik uvádí Statut fondu na stránkách Generali Investments.