Jaký bude postup v případě, že klient, který má zainvestováno ve fondu, v průběhu doby trvání investice zemře?

Při vypořádávání dědictví je postupováno standardním způsobem. Podle Usnesení o dědickém řízení je majetek zesnulého rozdělen na jednotlivé dědice. Následné nakládání s majetkem investorů podléhá standardním pravidlům.