Generali Fond korporátních dluhopisů, třídy M CZK

Generali Fond korporátních dluhopisů /třída M CZK/ je určen pro jednorázové investování s investičním horizontem minimálně 4 roky.
Tento fond je možné nakupovat do 6. 3. 2020
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Konzervativní
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
4 roky
Generali Fond korporátních dluhopisů /třída M CZK/ je fondem dluhopisovým, vhodným pro konzervativního investora, který chce investovat jednorázově a má investiční horizont minimálně 4 roky. Fond usiluje o průměrný roční výnos okolo 2 % na investičním horizontu čtyř let (za předpokladu, že nedojde k prudkému poklesu kapitálových trhů, změně makroekonomického vývoje apod.). Prostředkem k dosažení investičního cíle bude diverzifikované a aktivně řízené portfolio tvořené zejména korporátními dluhopisy a dluhopisy finančních institucí, v menší míře pak také státními dluhopisy a dluhopisy nadnárodních institucí. Dluhopisy jsou většinou denominovány v USD, EUR a CZK. Měnové riziko je zajištěno do CZK.
Při odkupu cenných papírů před uplynutím čtyřletého investičního horizontu, je účtován výstupní poplatek ve výši 3 %. Po uplynutí investičního horizontu, tedy po 4 letech, poplatek účtován nebude.
Minimální investice
10 000
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
IE00BK9WQ196
Číslo účtu
232999749/0600
Datum vzniku
27.01.2020
Aktuální kurz ke dni
19.02.2020
NAV (čistá hodnota aktiv)
100,32
Poplatek při nákupu
1,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Na co se často ptáte