Generali Fond korporátních dluhopisů

Portfolio tvoří kvalitní koporátní dluhopisy, zejména ze zemí střední a východní Evropy. Díky riziku na straně vydavatele dluhopisu je zhodnocení zpravidla vyšší než u státních dluhopisů

Prognóza výkonnosti slouží pouze pro informační účely a není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. Hodnota fondu je uváděna po zaučtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-0.03 %
Za poslední
3 měsíce
0.59 %
Za posledních
6 měsíců
0.78 %
Za poslední
rok
2.58 %
Za poslední
3 roky
7.84 %
Za posledních
5 let
7.64 %
Od začátku
roku
0.91 %
Od založení
fondu
96.51 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekvání budoucího vývoje?
Nejste si jisti jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Konzervativní
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
3 a více let
Portfolio fondu obsahuje kvalitní korporátní dluhopisy, zejména ze zemí střední a východní Evropy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytí. Díky riziku na straně vydavatele dluhopisů je zhodnocení zpravidla vyšší než u státních dluhopisů. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb je nízká a měnové riziko je zajišťováno.

Fond je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné peníze aspoň na 3 roky a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů.

Fond spravuje Generali Investments, největší investiční společnost na českém trhu, která je součástí italské skupiny Generali. Generali Investments má ve správě aktiva ve výši 353 mld. Kč.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008471786
Číslo účtu
220958157/0600
Datum vzniku
15.11.2001
Aktuální kurz ke dni
28.07.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
2,1632
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou

Cílové trhy

 Investiční horizont  3 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 3
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Základní, střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát