Generali Fond korporátních dluhopisů

Portfolio tvoří kvalitní koporátní dluhopisy, zejména ze zemí střední a východní Evropy. Díky riziku na straně vydavatele dluhopisu je zhodnocení zpravidla vyšší než u státních dluhopisů

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.66 %
Za poslední
3 měsíce
1.23 %
Za posledních
6 měsíců
4.66 %
Za poslední
rok
9.27 %
Za poslední
3 roky
1.19 %
Za posledních
5 let
6.75 %
Od začátku
roku
2.92 %
Od založení
fondu
98.17 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Portfolio fondu obsahuje kvalitní korporátní dluhopisy, zejména ze zemí střední a východní Evropy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytí. Díky riziku na straně vydavatele dluhopisů je zhodnocení zpravidla vyšší než u státních dluhopisů. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb je nízká a měnové riziko je zajišťováno.

Fond je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné peníze aspoň na 3 roky a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů.

Fond spravuje Generali Investments, největší investiční společnost na českém trhu, která je součástí italské skupiny Generali. Generali Investments má ve správě aktiva ve výši 353 mld. Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Velmi konzervativní
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
15.11.2001
Aktuální kurz ke dni
22.05.2024
Poplatek při nákupu
1,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008471786
Číslo účtu
220958157/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
2,1815
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
2. stupeň
Doporučená délka investice
3 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou