Jak se dozvím, že moje investice do podílových fondů proběhla v pořádku a kolik podílových listů mám aktuálně v portfoliu?

Po každé transakci Vám zašleme do Internet Banky elektronický výpis o nákupu nebo prodeji podílových listů. Po skončení každého čtvrtletí najdete na stejném místě výpis podílových listů, které máte aktuálně v portfoliu.