Investiční horizont Generali Fondu korporátních dluhopisů třídy M CZK je stanoven na 4 roky. Může klient vybrat prostředky i dříve?

Ano, výběr je možný i dříve před uplynutím čtyřletého investičního horizontu, ale je nutné počítat s výstupním poplatkem ve výši 3 %. Po uplynutí investičního horizontu, tedy po 4 letech, nebude při odkupu výstupní poplatek uplatňován.