Kdy dosáhnu 3% ročního výnosu?

Roční výnos 3 % ve fondu Generali Fond silné koruny dosáhnete, pokud bude koruna ke Dni fixingu v daném roce silnější vůči euru než Počáteční kurz snížený o 50 haléřů. Pokud tomu tak není, bude výnos za daný rok 0 %. O již dosažený roční výnos nemůže investor ve fondu zpětně přijít. Portfolio manažer tyto výnosy inkasuje do fondu a optimálně je s ohledem na zbývající dobu trvání fondu reinvestuje do bezpečných aktiv, zejména do dluhopisů a cenných papírů peněžního trhu.